Laryngologia Wrocław - Przychodnia Medicus DCL
 home  dla pacjentów  aktualności  dla specjalistów  linki  kontakt
English Version
oferta  

Współpracujemy z:

 

Na terenie kliniki znajduje się również nowoczesne Centrum Diagnostyki Endoskopowej oraz nowoczesne Centrum Diagnostyki Słuchu, w skład którego wchodzą 3 gabinety diagnostyczne oraz kabina ciszy. Pracownie diagnostyczne umożliwiają wykonanie kompleksowej diagnostyki audiologicznej i otoneurologicznej. W ramach pracowni badań audiologicznych wykonuje się pełen zakres badań.

diagnostyka chrapania i bezdechów śródsennych

Rozpoczęcie właściwej terapii wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu laryngologicznego. Jego celem jest określenie miejsc, które mogą być przeszkodą podczas oddychania. Badanie ma również określić częstotliwość chrapania, pozycję podczas snu w jakiej występuje chrapanie (na brzuchu, na plecach, na boku), liczbę epizodów bezdechu oraz czas trwania patologicznego chrapania. Kolejny krok to badanie endoskopowe, czyli wykorzystanie małej kamery, którą lekarz laryngolog bada nosogardło. Badanie jest w stanie precyzyjnie określić zwężenia w obrębie górnych dróg oddechowych. Następnym etapem diagnostyki jest przeprowadzenie badania zaburzeń oddychania w czasie snu. Najnowocześniejszą metodą jest badanie Apnografem, które pozwala na diagnozowanie pacjenta w domu. Apnograf monitoruje stan pacjenta przez całą noc: rejestruje ilość ewentualnych bezdechów i spłyconych oddechów na godzinę, poziom wysycenia tlenem krwi obwodowej, tętno, głośność chrapania, a nawet pozycję w jakiej śpi pacjent. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest również zbadanie, czy przyczyna bezdechów leży w górnych czy w dolnych drogach oddechowych. Identyfikacja miejsca ewentualnego zwężenia w drogach oddechowych pomaga zakwalifikować pacjenta do zabiegu chirurgicznego lub leczenia nieoperacyjnego. Założenie Apnografu przeprowadza się wieczorem w klinice, po czym pacjent wraca na noc do domu i następnego dnia zgłasza się w celu omówienia wyników.

pracownia badań narządu równowagi

W ramach pracowni badania narządu równowagi wykonuje się badanie videonystagmograficzne - VNG  i elektronystagmograficzne ENG. Badania te są nieinwazyjną, bezpolesną metodą pozwalającą na przeprowadzenie szczegółowej oceny funkcji części przedsionkowej błędnika, czyli struktury anatomicznej, która bierze udział w zachowaniu równowagi ciała w spoczynku i podczas ruchu. Badanie trwa około 60 minut i służy diagnostyce uszkodzenia błędnika.

diagnostyka i leczenie zawrotów głowy

Zawroty głowy, obok bólów głowy, są jednymi z częściej przez pacjentów zgłaszanych objawów. Zawroty głowy można zdefiniować jako subiektywne, nieprzyjemne odczucie niestabilności ciała względem otoczenia lub odczuciem ruchu wirowego. W ramach szerokiej diagnostyki różnicowej problemu zawrotów głowy praktycznie w każdym przypadku niezbędna jest konsultacja laryngologiczna w celu wykluczenia lub potwierdzenia schorzeń w obrębie narządów głowy i szyi, które mogą być przyczyną wystąpienia zawrotów głowy. W DCL Medicus przeprowadza się szczegółową diagnostykę stanu układu równowagi (badanie funkcji błędnika – ENG, VNG). Badania te, w oparciu o specjalistyczne konsultacje pozwalają ustalić przyczynę zgłaszanych dolegliwości i zaplanować leczenie.

diagnostyka i leczenie szumów usznych

Szumy uszne dzielimy na obiektywne (inne nazwy to: szumy rzekome, somatyczne, dźwięki ciała) - słyszalne zarówno przez pacjenta jak i badającego oraz na subiektywne – słyszalne jedynie przez chorego. Szumy uszne mogą być powodowane m.in.: schorzeniami ucha zewnętrznego i/lub ucha środkowego, patologią ucha wewnętrznego, patologią ucha wewnętrznego, skurczami klonicznymi mięśni podniebienia miękkiego, mięśni śródusznych, zaburzeniami stawu skroniowo – żuchwowego, mogą też być związane z patologią w obrębie żył oraz tętnic. W DCL Medicus diagnozuje się i skutecznie leczy pacjentów z szumami usznymi.

Najmłodszym pacjentom wykonujemy badania:

tympanometria

obiektywne, nieinwazyjne badanie określające stan ucha środkowego.

otoemisja akustyczna

(ang. TOAE, DPOAE) - dźwięki o bardzo małej intensywności, powstające w prawidłowo funkcjonującym ślimaku. Badanie to pozwala ocenić funkcję ucha wewnętrznego.

badanie BERA/ABR

badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Pozwala na obiektywną ocenę stanu słuchu.

Dorosłym wykonujemy badania:

audiometria tonalna

określenie wielkości ubytku słuchu z zastosowaniem dźwięków tonalnych o określonej częstotliwości w zakresie 125-8000 Hz i wyższych.

audiometria mowy

określa zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu przy pomocy odpowiednio dobranych testów słownych.

audiometria w wolnym polu słuchowym

badania słuchu przeprowadza się  przy użyciu głośników podłączonych do audiometru i umieszczonych w odległości około 1 m po obu stronach badanej osoby (bez użycia słuchawek).

tympanometria z odruchami z mięśnia strzemiączkowego

obiektywne, nieinwazyjne badanie określające stan ucha środkowego oraz funkcję nerwu twarzowego.

Pełen opis oferowanych badań, leczenia i zabiegów operacyjnych znajdziecie Państwo w Poradniku Pacjenta oraz w Vademecum .

Jeśli jednak mielibyście Państwo dodatkowe pytania nasz zespół służy pomocą i chętnie na wszystkie odpowie.

Zachęcamy tym samym do kontaktu z nami.

 
  oferta
zespol
klinika
rejestracja
ul. Kard. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław, ul.Legnicka 56