Laryngologia Wrocław - Przychodnia Medicus DCL
 home  dla pacjentów  aktualności  dla specjalistów  linki  kontakt
English Version
poradnik  
 

Choroby ślinianek

Wśród tak zwanych dużych gruczołów ślinowych u człowieka wyróżniamy ślinianki przyuszne, ślinianki podżuchwowe i ślinianki podjęzykowe. Wymienione gruczoły ślinowe produkują ślinę, która zawiera ptialinę - enzym  rozkładający skrobię i dekstryny do maltozy. Mucyna zawarta w ślinie nadaje śliskość kęsom pokarmowym, a lizozym i immunoglobulina A chronią błonę śluzową przed infekcjami. Wśród schorzeń gruczołów ślinowych wymienia się: zapalenia, kamicę ślinianek i nowotwory ślinianek.

Zapalenia dzielimy na ostre i przewlekłe. Przyczyną ostrych stanów zapalnych są: bakterie, wirusy lub zaburzenia immunologiczne. Wśród wirusowych zapaleń wymienia się najczęściej nagminne zapalenie ślinianki przyusznej zwane potocznie świnką, oraz zapalenie ślinianki przyusznej wywołane przez wirus cytomegali.  Zapalenia bakteryjne wywołują najczęściej gronkowce i paciorkowce. Występują najczęściej u osób z upośledzoną odpornością (np. po zabiegach operacyjnych), z zaburzeniami przemiany materii (np. w przebiegu cukrzycy, zapalenia nerek, odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych), a także u pacjentów z próchnicą i brakiem higieny jamy ustnej. Znaczną grupę  stanowią pacjenci z kamicą ślinianek występującą głównie w śliniance podżuchwowej. Zablokowanie odpływu śliny sprzyja rozwojowi ostrego zapalenia ślinianki.

U dzieci występują przewlekłe nawrotowe zapalenia ślinianki przyusznej. Objawiają się jednostronnym, naprzemiennym lub obustronnym, bolesnym obrzmieniem przyusznic ze szczękościskiem. Nawroty występują w różnym czasie (pomiędzy nimi chorzy nie zgłaszają żadnych objawów).

Innym rodzajem zapalenia przewlekłego jest przewlekłe twardniejące zapalenie ślinianki podżuchwowej zwane guzem Kutnera. Często sytuacja wymaga usunięcia w całości  ślinianki podżuchwowej. U osób dorosłych występuje zespół Sjögrena zwany zespołem suchości. Zasadniczym objawem jest suchość jamy ustnej lub zespół suchości błony śluzowej górnych dróg oddechowych, zmniejszone wytwarzanie łez oraz miejscowe obustronne obrzmienie ślinianek.

Kamica ślinianek dotyczy w 85% ślinianki podżuchwowej i objawia się nagłym, bolesnym jej obrzękiem często z podwyższoną temperaturą. Charakterystyczne jest zwiększenie obrzęku ślinianki podczas posiłków. Leczenie polega na próbie usunięcia kamienia z przewodu ślinianki lub usunięciu gruczołu z jednoczesnym stosowaniem antybiotyków.

Nowotwory gruczołów ślinowych występują głównie w śliniance przyusznej, rzadziej w podżuchwowej. Dominują nowotwory łagodne, wśród których pierwsze miejsce zajmuje gruczolak wielopostaciowy. Nowotwory łagodne cechuje powolny wieloletni niebolesny wzrost. Nowotwory złośliwe rosną szybko, powodując dolegliwości bólowe i porażenie nerwu twarzowego z zaburzeniem symetrii twarzy. Ze względu na fakt, że część nowotworów łagodnych ślinianek wykazuje skłonność do przemiany złośliwej w obu przypadkach, niezbędna jest dokładna diagnostyka laryngologiczna, w skład której wchodzi USG oraz biopsja cienkoigłowa. Leczeniem z wyboru nowotworów ślinianek jest leczenie operacyjne.

 
  oferta
zespol
klinika
rejestracja
ul. Kard. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław, ul.Legnicka 56