Laryngologia Wrocław - Przychodnia Medicus DCL
 home  dla pacjentów  aktualności  dla specjalistów  linki  kontakt
English Version
chrapanie  
DCL - Chrapanie, leczenie chrapania, laryngolog Wrocław

Media o nas


Film o nas
 

Problemy i leczenie chrapania

Bezdech śródsenny jest objawem nieprawidłowej drożności dróg oddechowych w czasie snu. Poziom natężenia dźwięku emitowanego przez osobę chrapiącą jest zróżnicowany, w skrajnych przypadkach może sięgać 80dB. Oprócz uciążliwości dla otoczenia niesie ze sobą wymierne zagrożenie dla pacjenta, które wynika z przejściowego niedotlenienia.

Najbardziej zaawansowanym stadium chrapania jest tzw. zespół obturacyjnych bezdechów śródsennych. Traktuje się go jako stan chorobowy, który cechują przerwy w oddychaniu (trwające ponad 10 sekund i powtarzające się 5 lub więcej razy w czasie jednej godziny snu).

Pacjenci z zespołem bezdec hów śródsennych zgłaszają poranne zmęczenie z bólami głowy, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci. Bardzo często zdarza się im zasypiać w ciągu dnia w bardzo różnych okolicznościach (podczas pracy, jazdy samochodem, rozmowy). Nadmierna senność w ciągu dnia jest obok chrapania, najbardziej stałym objawem w zespole bezdechów śródsennych.

DIAGNOSTYKA
W jej skład wchodzi bardzo dokładny wywiad laryngologiczny, badanie laryngologiczne z oceną endoskopową jam nosa, nosogardła, jamy ustnej, gardła i krtani. Specjalista laryngolog określa miejsca, które mogą stanowić przeszkodę w czasie oddychania.

Drugim elementem diagnostyki jest badanie, które wykonuje się w trakcie snu. Polega na całonocnym monitorowaniu parametrów pacjenta, ich zapisywaniu i analizie. Ocenia się częstość akcji serca, ilość oddechów na minutę i stopień jego niedotlenienia. Służy do tego badanie apnografem, podczas którego oceniane są wszystkie wymienione parametry. Jego dodatkowa zaleta to  identyfikacja miejsca ewentualnego zwężenia w drogach oddechowych – co pomaga kwalifikować pacjentów do zabiegów chirurgicznych lub do leczenia nieoperacyjnego.

LECZENIE
W zależności od zlokalizowania przyczyny chrapania lekarz laryngolog dopiera odpowiedni sposób leczenia chrapania.

Jeśli powodem chrapania jest jama nosowa leczenie może polegać na przywróceniu prawidłowej drożności jam nosa poprzez plastykę skrzywionej przegrody nosa oraz zabiegi na przerośniętych małżowinach nosowych. Redukcje objętości małżowin nosowych można wykonać metodą chirurgiczną na drodze resekcji lub bezkrwawą poprzez ablację. Ablacja polega na obkurczeniu wewnętrznej części małżowin bez uszkadzania ich powierzchni. Zabieg wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym.
 
Kolejnym miejscem stanowiącym problem u pacjentów z zespołem bezdechów  sródsennych jest gardło środkowe. Nadmiernie przerośnięte migdałki podniebienne mogą stanowić istotną przeszkodę w oddychaniu. W takim przypadku konieczne jest ich usunięcie.

Jednak najczęściej pojawia się problem chrapania związany z budową i nieprawidłowym funkcjonowaniem podniebienia miękkiego wraz z języczkiem. W tej sytuacji należy podjąć próbę leczenia zabiegowego przy pomocy radioablacji. Leczenie to polega na wytwarzaniu niewielkich blizn w podniebieniu unoszących je ku górze. W podobny sposób wytwarza się blizny obkurczające nasadę języka w przypadku jego przerostu, taki zabieg wykonuje się jednak bardzo rzadko.
 
W latach 60. wprowadzono pojęcie plastyki języczka, podniebienia i gardła, czyli UPPP (uwulo- palatofaryngoplastyka). Jest to zabieg operacyjny polegający na powiększeniu przestrzeni oddechowej poprzez wycięcie nadmiaru błony śluzowej podniebienia wraz z częścią języczka. W razie potrzeby usuwa się również migdałki podniebienne. Zabieg ten można wykonać metodą klasyczną lub przy pomocy nowatorskiej metody zwanej koblacją, czyli urządzenia pracującego w niskich temperaturach opartego na zasadzie plazmy wytwarzanej przez fale radiowe. U pacjentów operowanych metodą koblacji skraca się okres gojenia i zmniejszają się dolegliwości bólowe. Rzadziej pojawiają się również powikłania pooperacyjne.

Kolejną nowatorską techniką leczenia chrapania w obrębie podniebienia jest technika Pillar. Polega ona na usztywnieniu podniebienia miękkiego, aby drgania tkanki nie powodowały chrapania lub bezdechu śródsennego. Lekarz laryngolog umieszcza ok. 3 maleńkich implantów (0,7 cm długości i 0,08 cm szerokości) w podniebieniu miękkim, przy użyciu specjalnego przyrządu. Procedura zakładania implantów nie jest dla pacjenta uciążliwa, ani bolesna. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i trwa z reguły kilkanaście minut. Co więcej po zabiegu można bezzwłocznie udać się do domu, a już po godzinie od zabiegu można jeść i pić.

 
  oferta
zespol
klinika
rejestracja
ul. Kard. Wyszyńskiego 110, 50-307 Wrocław, ul.Legnicka 56